Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis paskirtas darbo užmokestis etatui

 

Vadovaujantis  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu  2016 m. gruodžio 23 d. Nr. T1-355 Plinkšių globos namuose didžiausias leistinas pareigybių skaičius -31,5 

 

 

Pakeisti teksto dydį