Korupcijos prevencija

Plinkšių globos namuose už korupcijos prevencijos ir kontrolės įstaigoje vykdymą ir korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimą bei LR Vyriausybės 2004 05 19 Nutarimu Nr. 607 patvirtintose taisyklėse nurodytų funkcijų vykdymą paskirta Vilma Narbutienė . Įsakymas 2020 02 10 Nr. B-30.

 

1.Korupcijos prevencijos programa. Plačiau

 

2.Korupcijos  programos priemonių įgyvendinimo planas. Plačiau

 

3.Korupcijos prevencijos ataskaitos:

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2020.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2019. Plačiau

4.Darbuotojai, kuriems pateikti įtarimai korupcija
Pakeisti teksto dydį