Naujienos

Civilinės saugos mokymai

Kovo 22d. Plinkšių globos namuose vyko civilinės saugos mokymai. Mokymus vykdė Telšių APGV civilinės saugos specialistai: R. Armalienė, R. Galdikienė , A. Žvirzdinas. Darbuotojams paaiškinta apie gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimą: kolektyvinius apsaugos statinius, slėptuves, gyventojų evakavimą, GPIS ir jos paskirtį, karinio transliavimo civilinės saugos pranešimų perdavimo bei priėmimo tvarką, mobiliųjų telefonų aktyvavimą pranešimams priimti. Priminta apie civilinės saugos signalus, jų skelbimo tvarką bei veiksmus juos išgirdus.

Informacija ruošė: buities padalinio vadovė Vilma Narbutienė

Pakeisti teksto dydį