Naujienos

Padėkos popietė “Lietuvos 100-mečiui skirti 25m”

Spalio 25d. susirinkę Globos namuose į šventines mišias , skirtas įstaigos veiklos 25- mečiui, meldėme Dievą, kad turėtume: Akis- matyti tai, kas žmonėse geriausia; Širdį- atleisti tai, kas blogiausia; protą – užmiršti tai, kas skaudžiausia; ir Sielą- kuri niekada nepraranda pasitikėjimo.

Spalio 26d. vyko pagrindinis renginys minint įstaigos 25-metį. Globos namai buvo pilni šventinio šurmulio – gausus būrys svečių bei  draugų.  Šventės metu buvo prisiminti nuveikti darbai, pasiekti rezultatai, įgyvendinti projektai ir padėkota visiems prisidėjusiems prie gerų darbų,  pagalbos šių namų gyventojams. Renginio metu skambėjo dainos, padėkos žodžiai rėmėjams, svečiams bei sveikinimai šių namų kolektyvui ir gyventojams. Savivaldybės meras Antanas Tenys globos namų direktorei Birutei Vaičkienei už ilgametį, pavyzdingą ir nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą perdavė LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu paskirtą apdovanojimą – „Gerumo žvaigždę“, taip pat dėkojo darbuotojams už nuoširdų darbą, už pastangas ir atsidavimą“, – įteikdamas padėkas darbuotojams.

Globos namų bendruomenė nuoširdžiai dėkoja visiems.

Socialinė darbuotoja užimtumui Lina Buivydienė

Pakeisti teksto dydį