Naujienos

Plinkšių globos namams padėka iš Prezidentūros

Plinkšių globos namus pasiekė padėkos laiškas iš Lietuvos Respublikos
Prezidentūros. Globos namų bendruomenei dėkojama už Vasario 16-osios
sveikinimą Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei.
Prezidentė kviečia visus kurti Lietuvą, ragina ja didžiuotis ir saugoti
Laisvę, už kurią taip drąsiai kovojo mūsų šalies žmonės. Mes visi esame
Lietuvos vaikai, sveikinantys ją su nepaprastu jubiliejiniu gimtadieniu
ir dovanojantys savo širdžių šilumą. Pasak valstybės vadovės , mums
pasisekė, kad tapome šios istorinės sukakties liudininkais. Išsaugokime
atmintyje nepaprastą mūsų valstybės dieną.

Plinkšių globos namų bendruomenei linkima sėkmės darbuose.

Prisiminimui padovanota Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios
Grybauskaitės nuotrauka su autografu.

img20180308_15195210