Naujienos

Plinkšių globos namų darbuotojai kelia kvalifikaciją

Pamatyk-išgirsk-padėk…

Dalyvavome LR Seime konferencijoje “Socialinio darbo profesionalizacijos link: iššūkiai ir galimybės”

Socialinių globos namų direktorių 15-asis E.D.E. Kongresas Torūnėje (Lenkija): “Globos namų direktorius šiandien ir rytoj-koncepsija, sprendimai”.

Dėkojame lektorei Kristinai Pocienei už aiškiai, nuoširdžiai pateikta informaciją seminaro metu „Profesinio perdegimo sindromas socialiniame darbe“. Praktika be teorijos akla tai integruosime žinias į darbą.

Soc. darbuotoja užimtumui Lina Buivydienė