Naujienos

Praktika = Žinios

Sausio 25d. Plinkšių globos namų specialistai dalyvavo “Institucinės globos pertvarkos įgyvendinimas Lietuvoje: Asmens įgalinimo ir palaikymo veiklų svarba ir pokyčiai”. Konferencijos metu gautos žinios :pertvarka socialinės globos įstaigose ir socialinės reabilitacijos, užimtumo veiklų svarba jos kontekste. Naujos idėjos ir terapijos, užimtumas, sensorinių aplinkų ir interaktyvių  technologijų naudojimas suaugusių žmonių su negalia bei senyvo amžiaus asmenų priežiūros, globos ir reabilitacijos įstaigose. Įstaigų gerosios patirties pasidalinimas.

Soc. darbuotoja užimtumui Lina Buivydienė