Apgyvendinimas

Priėmimo tvarka

Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimo asmuo ar jo globėjas (rūpintojas), artimas giminaitis (sesuo, brolis, vaikai, tėvai) kreipiasi į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar seniūniją pagal gyvenamąją vietą.

Plinkšių globos namuose  apgyvendinami asmenys, vadovaujantis 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu (2006-01-19, Nr. X-493) (Žin. 2006-02-11, Nr. 17-589, 2014 m. liepos 24 d. įsakymo X-493 redakcija ir vėlesniais pakeitimais), Socialinės globos normų aprašo 4 priedu (2014 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-377 redakcija ir vėlesniais pakeitimais) ir kitais galiojančiais teisės aktais.

 • Priimami senatvės pensijos amžių sukakę asmenys bei suaugę asmenys su negalia (tarp jų ir senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia), kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas ar dalinis nesavarankiškumas.
 •  Globos namuose apgyvendinami asmenys deklaravę savo gyvenamąją vietą Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje ir turintys savivaldybės Socialinės paramos skyriaus išduotą siuntimą.

Potencialūs klientai su apsigyvenimo Globos namuose sąlygomis gali susipažinti Mažeikių rajono  savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje, seniūnijose ir Globos namų administracijoje.

Į Globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis

Priimant į Globos namus pateikiami šie dokumentai:

 • galiojantis siuntimas į globos namus;
 • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • jei asmuo neįgalus, visi dokumentai, patvirtinantys jo neįgalumą, specialiuosius poreikius;
 • galiojantį išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a);
 • kompensuojamų vaistų pasą (jei jį turi);
 • teismo nutarties kopiją dėl asmens pripažinimo neveiksniu ir sprendimo kopiją dėl globėjo paskyrimo;
 • asmens socialinės globos poreikio vertinimo forma;
 • komisijos stacionarioms ilgalaikės socialinės globos paslaugoms teikti protokolas ir sprendimas;
 • sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP9 forma);
 • asmens prašymo- paraiškos socialinėms paslaugoms gauti kopija;
 • pažymos apie asmens turimą turtą kopija;
 • asmens finansinių galimybių mokėti už trumpalaiką/ilgalaikę socialinę globą įvertinimo forma;
 • trišalė sutartis dėl apmokėjimo už teikiamas paslaugas;
 • pažyma apie asmens pajamas.

Gyvenimo sąlygos

Plinkšių globos namų gyventojai apgyvendinami dviviečiuose arba vienviečiuose kambariuose, atsižvelgiant į gyventojų interesus ir poreikius, sveikatos būklę ir savarankiškumo lygį. Kambariai aprūpinti reikalingais baldais (lova, stalas, kėdė, spinta). Gyventojas savo patogumui gali naudotis tualetu, dušo patalpa, kurie įrengti prie kiekvieno kambario.

Gyventojų kasdieninė veikla organizuojama ir buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, motyvuotų ir skatintų asmens savarankiškumą.

Pakeisti teksto dydį