Kur kreiptis

Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimo asmuo ar jo globėjas (rūpintojas), artimas giminaitis (sesuo, brolis, vaikai, tėvai) kreipiasi į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

AdresasStoties g. 18, 89224 Mažeikiai

Telefonas (8 443) 90 143

Internetinis adresas http://www.mazeikiai.lt

REIKALINGI DOKUMENTAI

 

 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus siuntimas į globos namus;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • pensininko pažymėjimas;
 • neįgalumo pažymėjimas;
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • jei asmuo neįgalus, neįgalumo lygio, darbingumo lygio pažyma, išduota ( NDNT) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM;
 • galiojantį ( ne ilgiau kaip 3 mėn.) išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a);
 • specialiojo nuolatinės priežiūros ( pagalbos) ar slaugos poreikio nustatymo pažymą;
 • kompensuojamų vaistų pasas (jei jį turi);
 • teismo nutarties kopiją dėl asmens pripažinimo neveiksniu ir sprendimo kopiją dėl globėjo paskyrimo;
 • asmens socialinės globos poreikio vertinimo forma;
 • sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP9 forma);
 • asmens prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti kopija;
 • pažymos apie asmens turimą turtą kopija;
 • asmens finansinių galimybių mokėti už trumpalaikę/ilgalaikę socialinę globą įvertinimo forma;
 • trišalė sutartis dėl apmokėjimo už teikiamas paslaugas;
 • pažyma apie asmens pajamas.

 

GLOBOS SKYRIMO TVARKA

Globa skiriama vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl kreipimosi dėl socialinių paslaugų, socialinių paslaugų poreikio nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas Mažeikių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” 2016 m. liepos 1 d. Nr. T1- 168

 

APGYVENDINIMO TVARKA  -( bus papildymas )

Plinkšių globos namuose apgyvendinami Mažeikių rajone deklaravę gyvenamąją vietą senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su negalia, kurie dėl senatvės ar negalios negali gyventi savarankiškai savo namuose ir kuriems reikalinga nuolatinė specialistų priežiūra ar pagalba.

Potencialūs klientai su apsigyvenimo Globos namuose sąlygomis gali susipažinti Mažeikių rajono  savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, seniūnijose ir atvykę  į Globos namus.

Į Globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

 

MOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2016 m. spalio 28 d. Nr. TI–257 patvirtinta Plinkšių globos namuose socialinės globos kaina vienam asmeniui per mėnesį:

 1. Asmeniui su sunkia negalia – 688,51 Eur;
 2. Senyvo amžiaus ir suaugusiam asmeniui su negalia – 626,20

 

 

 

Pakeisti teksto dydį