Veiklos sritys

Misija

Įgyvendinti efektyvią socialinės pagalbos sistemą užtikrinančią gyventojų socialinį saugumą, orumą bei jų įgalinimą.
Sutartinai ir atsakingai dirbanti įstaigos bendruomenė


Vizija
Visuomenės poreikius tenkinanti socialinės globos įstaiga senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su
negalia. Įstaiga gebanti prisitaikyti prie laikmečio inovacijų ilgalaikėje priežiūroje, sugebanti sudaryti gyvenimo
sąlygas artimas šeimos aplinkos standartams ir tinkamai tenkinanti gyventojų buitinius, medicininius ir socialinius
poreikius.

Tikslai

  • Įgyvendinant socialinės globos normas užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir efektyvumą
    senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims
  • Siekiant sveikatos gerinimo skatinti senyvo amžiaus asmenų sveiką gyvenseną , užtikrinti aktyvų
    senėjimą atsižvelgiant į kiekvieno galimybes ir poreikius
  • Skatinti gyventojų aktyvumą dalyvaujant sociokultūrinėje veikloje
  • Bendravimo ir bendradarbiavimo tinklo plėtra viduje ir išorėje
  • Saugios, sveikos ir estetiškos aplinkos kūrimas gyventojams
Pakeisti teksto dydį