Paslaugos

 • informavimas, konsultavimas, bendravimas  ( reikalingos informacijos, apie socialinę pagalbą suteikimas gyventojui, probleminių situacijų įvertinimas ir sprendimų ieškojimas, laikraščių, knygų ir laiškų skaitymas, korespondencijos tvarkymas, bendravimas su šeimos nariais ir artimaisiais);
 • tarpininkavimas ir atstovavimas (tarpinikavimas teisinių, sveikatos, ūkinių, buitinių problemų sprendime, tarp kliento ir specialistų bei institucijų, pagalba, tarpininkavimas ir atstovavimas rengiant ir tvarkant įvairius dokumentus);
 • sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimas ir užimtumo organizavimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, savarankiškų patalpų ir aplinkos tvarkymo veiklų organizavimas);
 • privatumo ir saugių gyvenimo sąlygų užtikrinimas (privatumą užtikrinančio ir teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus užtikrinančio gyvenamojo ploto suteikimas, atsižvelgimas į asmens interesus, poreikius, lygiateisio naudojimasi poilsio ir užimtumo erdvėmis užtikrinimas, komunalinių patogumų suteikimas);
 • aprūpinimas pagrindiniais baldais (aprūpinamas pagrindiniais baldais:lova, kėde, spintele. (Stalu ir spinta naudojasi visi viename kambaryje gyvenantys asmenys), teisės turėti savo asmeninių baldų ar kitų daiktų suteikimas);
 • gyventojo aprūpinimas būtiniausiais daiktais, sezoną atitinkančiais drabužiais ir avalyne. (pagal nustatytus normatyvus)
 • maitinimo, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomenduojamomis maisto produktų paros normomis socialinę globą gaunantiems asmenims organizavimas (maitinimo organizavimas pagal laiko tvarkaraščius, maitinimo organizavimas pagal gydytojų    rekomendacijas, dietinio maitinimo organizavimas, susipažinimo su valgiaraščiu ir pageidavimų  dėl maisto produktų  ar patiekalų asortimento užtikrinimas, sąlygų maisto ruošimui savo poreikiams užtikrinimas,  diskretiškos personalo pagalbos valgant užtikrinimas)
 • sąlygų rūpintis asmens higiena užtikrinimas (aprūpinimas būtiniausiomis higienos priemonėmis (pagal nustatytus finansinius normatyvus), pagalba nesavarankiškiems gyventojams asmens higienos procedūrų metu, gyventojų maudymas, prausimas, kirpimas, barzdos skutimas, rankų ir kojų nagų priežiūra);
 • buitinės paslaugos (patalynės ir rūbų skalbimas, lyginimas ir taisymas, avalynės taisymas, gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas ir priežiūra, patalpų dezinfekavimas);
 • gydymo įstaigos ar gydytojo pasirinkimas, vadovaujantis sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • slaugos paslaugos teikimas (atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę);
 • gydytojų – specialistų konsultacijų organizavimas;
 • aprūpinimas medikamentais, slaugos priemonėmis ir tvarsliava (pagal finansinius normatyvus)
 • gyventojų hospitalizavimas (esant būtinybei);
 • profilaktinio gyventojų sveikatos būklės tikrinimo organizavimas;
 • neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (vadovaujantis šių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais);
 • sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir ugdymo priemonių propagavimas
 • transporto suteikimas gyventojams (kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu transportu, gyvybiškai svarbioms reikmėms);
 • tikėjimo poreikių užtikrinimas;
 • dvasinės pagalbos mirštančiam suteikimas

Kitos gyvybiškai būtinos paslaugos, reikalingos asmeniui, pagal jo savarankiškumo lygį (soc darbuotojų, administracijos ir kt.  ir specialistų įvertinimu)

Parengta vadovaujantis socialinių paslaugų katalogu, patvirtintintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Žin. , 2006, Nr. 31-1092)

 

Rengė dir. pavaduotoja socialiniam darbui Rima Mažutienė

Font Resize