Veiklos rūšys

 1. Globos namų veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas.
 2. Globos namų veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
  • stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla – (87.30);
  • kita stacionarinė globos įstaigų veikla (87.10);
  • maitinimo paslaugų veikla (56.29);
  • vidurinio medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);
  • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);
  • nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla (88.10);
  • kitas niekur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas (49.39);
  • kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99).
Pakeisti teksto dydį